Spring til indhold


Investér i kærligheden

Få hjælp af en kompetent parterapeut

Oplever I, at konflikter og dårlig kommunikation præger jeres hverdag som par? Er kærligheden under pres på grund af travle liv og manglende tid til hinanden?

Hvad enten I har været sammen i mange år eller jeres relation er ny, så kan parterapi være en fin og kærlig investering i jeres fremtid sammen.

Som psykolog og parterapeut har jeg redskaberne til at hjælpe jer til at forstå fastlåste konflikter bedre og til at øge kontakten og forbundetheden mellem jer.

Hvad kan parterapi hjælpe os med?

Parterapi er en investering i kærligheden og jeres fælles fremtid som par. At gå i terapi som par er ikke forbeholdt par, som står på randen af skilsmisse eller et samlivsbrud. Parterapi kan derimod bruges til at forebygge og passe på kærligheden.

Nogle par vælger at kontakte en parterapeut, når de oplever at de gang på gang løber panden mod den samme mur i forhold til specifikke temaer i deres parforhold, fx arbejdsfordeling i hjemmet, sexlivet, kommunikation eller forskellige værdier.

Andre par ser parterapi som en forebyggende indsats, som de vælger til og prioriterer jævnligt for at bevare samhørigheden og nærheden i deres relation.

Måske har I oplevet et jordskælv i jeres parrelation i form af sygdom, utroskab eller sorg. Også i disse tilfælde vil parterapi kunne hjælpe jer til at styrke jeres kontakt og kommunikation og til at finde ud af, hvor I sammen skal bevæge jer hen.

Imago parterapi

Mit terapeutiske ståsted

Jeg er i øjeblikket ved at udvide mine terapeutiske kompetencer ved at videreuddanne mig som Imago parterapeut. Imago parterapien bruger anerkendende dialog som redskab til at fremme kontakten til ens partner. Herigennem kan man som par opnå større bevidsthed om, hvilke personlige mønstre, der står i vejen for at kærligheden kan blomstre samt få konkrete redskaber som hurtigt kan bruges på egen hånd for at vedligeholde de fremskridt, der opnås i terapien.

Imago parterapi har sit fundament i et bredt udvalg af velkendte, psykoterapeutiske teorier. Terapien rummer elementer fra såvel det kognitive, systemiske og psykodynamiske felt, ligesom man baserer sig på forståelsen for tilknytningsteori som fundamentet for al menneskelig interaktion.

Målet med Imago parterapi er, at I som par hurtigt bliver selvkørende og i stand til at passe på kærligheden på egen hånd. I bliver i stand til at skabe kontakt frem for konflikt og at fremme forståelsen for jeres mønstre hver især.

Hvordan foregår Imago terapi?

Strukturerede og anerkendende dialoger

Et parterapiforløb med udgangspunkt i Imago-metoden følger en bestemt struktur, som støtter op om etableringen af en anerkendende kontakt imellem jer, som tillader at sårbare emner kan tages op i fællesskab.

I den første session, som varer 2 timer, bliver I introduceret for metoden og de principper, som ligger til grund for, hvordan man arbejder Imago-orienteret. Derefter vil I på egen krop opleve en Imago-dialog, hvor I for alvor vil mærke effekten af teknikken samt hvordan relativt simple værktøjer kan skabe en oplevelse af øget samhørighed og forbundethed imellem jer.

Efter første session vil I i fællesskab skulle beslutte jer for, hvorvidt denne metode og måde at arbejde terapeutisk på, giver mening for jer. Dette fælles commitment er vigtigt for at I får bedst muligt udbytte af jeres forløb.

Kan parterapi hjælpe os til at skilles på en god måde?

Kom godt videre – sammen eller hver for sig

Når kærligheden går i stykker og I som par beslutter at gå hver til sit, kan det være hjælpsomt at få redskaber til at bevæge sig fremad på en respektfuld måde. Især hvis der er fælles børn, kan det give mening at få hjælp udefra til at finde nye måder at være i relation til hinanden på.

Parterapi er derfor ikke forbeholdt par, som ønsker en fremtid sammen men kan også bruges til at fremme overgangen til det nye liv, som en skilsmisse medfører.

Er I i tvivl om, hvorvidt I ønsker at bevæge jer fremad sammen eller hver for sig, kan parterapi ligeledes hjælpe jer på vej mod en afklaring.

Kom godt videre med parterapi i Odense

Parterapi i Odense? På denne side vil jeg fortælle dig mere om mine forløb og hvordan jeg hjælper par med at komme godt videre i livet – enten sammen eller hver for sig. Parterapi er hvad jeg anser for en investering i kærligheden.  Parterapi kan dog også være aktuelt og nyttigt for samarbejdende forældre, der ikke er i et forhold mere. Parterapi har mange formål og er både for jer, der vil forebygge en skilsmisse, have kærligheden til at blomstre, men også for jer, der gerne vil skilles på en god måde.

Erfaren og nærværende parterapeut

Som erfaren psykolog og terapeut er jeg godt rustet til at hjælpe jer videre på kærlighedens vej. Jeg har erfaring med at arbejde med familieproblematikker og udfordringer i parholdet. Det sker gennem fælles sessioner, hvor vi arbejder med jeres forhold gennem samtale og det der kaldes for Imago parterapi.

Imago terapi handler blandt andet om at forbedre kontakten til ens partner gennem dialog. Der vil være konkrete redskaber, som hjælper jer med at få kærligheden til at blomstre på egen hånd og til at øge samhørigheden mellem jer. Derudover bliver I i stand til at skabe kontakten frem for konflikt. Det er en terapiform, der har sit ståsted i flere, anerkendte psykologiske teorier, heriblandt tilknytningsteori.

Sådan foregår parterapi hos mig

Hvad sker der i parterapi? Det varierer naturligvis fra par til par. Det er meget forskelligt, hvad forholdets problematikker er og hvem de to parter i forholdet er. Som udgangspunkt vil forløbet starte med en lidt længere session på 2 timer. Her lærer vi hinanden at kende og kommer dybere ind på, hvilke udfordringer i på nuværende tidspunkt kæmper med i jeres forhold. De efterfølgende sessioner er på 90 min., og her arbejdes der med samtale, redskaber og teknikker til at forbedre jeres kontakt og dialog med hinanden.

Klik her for at læse mere om mig.

Parterapi i Odense uden lange ventetider

Parforholdet skal ikke gå i stykker, fordi I ikke kan få tid hos en psykolog. Jeg har korte ventetider, der er til at overskue. I kan booke en tid til parterapi indenfor få uger. Det har stor betydning for mange, for ofte kan det være nu og her, at der skal ske en ændring. Det nytter ikke noget, at man planlægger at gå i parterapi om flere måneder, hvis problemet er her og nu.

Er I forældre såvel som partnere? Se min side www.mamacircle.dk for at læse mere om, hvad jeg tilbyder nye forældre.

Jeg er din rummelige parterapeut i Odense

Nærvær, rummelighed og et indgående fokus på at skabe forandring. Det er mit fokus her i min klinik i Odense. Som psykolog er jeg erfaren i mange teknikker og teorier, men jeg har også det menneskelige aspekt med. Det betyder, at jeg gennem samtale og terapi giver jer nærvær og ro til at komme helt ned på jorden og åbne op overfor hinanden

Er I klar til at kaste jer ud i det? Kontakt mig for at booke en parterapisession.