Spring til indhold
psykolog samtaler odense

Samtale terapi i Odense C

Når du ankommer til psykolog samtaler i Odense centrum, vil jeg byde dig velkommen og igennem vores første session vil vi i fællesskab klarlægge, hvad du konkret oplever af udfordringer. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg og jeg sætter en ære i at skabe et roligt og tillidsfuldt rum, hvor du kan føle sig mødt og lyttet til.

Sammen lægger vi en plan for, hvad du ønsker at arbejde med i vores samtaleforløb. Under hele forløbet er det dine ønsker, der er i fokus – jeg er ikke ekspert på dit liv, men en uvildig, omsorgsfuld sparringspartner, som kan hjælpe dig til at se nye handlemuligheder og få øje på de overbevisninger, der holder dig tilbage.

Under den første samtale vil jeg danne mig et billede af, hvad dine udfordringer består i samt hvilke forhold i dit liv, som er med til at vedligeholde dem. Derudover vil jeg få indblik i dine personlige ressourcer og styrker, som vi sammen kan bringe i spil for at du kan skabe den forandring, du ønsker i dit liv.

Terapeutisk metode

Evidensbaserede metoder, der virker

I min praksis tager jeg udgangspunkt i den evidensbaserede metode, kognitiv adfærdsterapi, ofte forkortet KAT. Denne metode anbefales af sundhedsmyndigheder som primært valg ved behandling af en række psykiske udfordringer, bl.a. depression og angstlidelser.

I min praksis supplerer jeg brugen af kognitiv adfærdsterapi med elementer fra andre terapiretninger, herunder Compassion Focused Therapy (medfølelsesfokuseret terapi), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt elementer fra mindfulness og narrativ terapi.

Jeg er af den overbevisning, at terapien skal tilpasses den enkelte klient, for at opnå bedst muligt effekt. Vi er alle forskellige, vores udfordringer varierer ligesom personlige præferencer og stil kan gøre det mere naturligt at vælge nogle metoder fremfor andre. Jeg vil derfor altid tage udgangspunkt i dig, når vi udformer en plan for terapien.

psykolog odense samtaler
psykolog samtaler odense

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Psykolog samtaler i Odense centrum

Med kognitiv adfærdsterapi er det dine udfordringer her og nu, som er det primære fokus for behandlingen, som ofte vil bestå af helt konkrete redskaber du kan bruge for at forstå dig selv bedre. Du bliver således klogere på, hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd spiller sammen og hvordan du aktivt kan bruge dine tanker til at skabe forandring i dit liv.

Tankerne er udgangspunktet for den kognitive adfærdsterapi, da hjernen er et vanedyr, som har tendens til at tænke de samme tanker igen og igen, baseret på tidlige oplevelser. Ved at blive bevidst om disse, kan vi sammen begynde at evaluere hjælpsomheden af de tankemønstre du har og erstatte dem med mere gavnlige og konstruktive tanker.

Selvom kognitiv adfærdsterapi som udgangspunkt er fokuseret på din situation her og nu, vil det ofte være meningsfuldt at inddrage en forståelse af, hvordan din fortid og tidligere oplevelser har præget dig som menneske og kan have påvirket den måde, du ser dig selv, andre mennesker og verden på i dag.

Hvilke udfordringer kan jeg få hjælp til?

Jeg har erfaring med behandling af en lang række forskellige problematikker, herunder

  • angst, bl.a. OCD, panikangst, generaliseret angst samt socialangst
  • mild til moderat depression
  • lavt selvværd og selvtillid
  • interpersonelle vanskeligheder, herunder familiekonflikter
  • stress og belastningsreaktioner
  • work life balance og arbejdsliv
  • sorg og livsovergange
  • problematikker relateret til graviditet, fødsel og forældreskab – se mere på www.mamacircle.dk

Ovenstående liste er ikke udtømmende, så har du en udfordring, som ikke fremgår af listen ovenfor, så kontakt mig for en snak om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig.

terapi klinik
terapi natur

Hvor hurtigt vil jeg mærke en effekt af psykolog samtaler?

Varigheden af et terapiforløb varierer meget fra person til person. Ofte er det afhængigt af et væld af forskellige forhold, som kan være vanskelige at forudsige på forhånd. Det betyder også, at jeg ikke altid fra start er i stand til at vurdere, hvor længe vores forløb sammen skal vare.

De fleste vælger samtaler en gang om ugen eller hver anden uge. Sommetider kan der dog være behov for et længerevarende forløb med større interval imellem samtalerne. Alt dette baserer sig naturligvis på dine individuelle ønsker og på, hvad der kan lade sig gøre for dig.

Vigtigt om tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer fra Dansk Psykolog Forening.

Det betyder, at alt hvad du fortæller mig i terapien, forbliver imellem os. Det er vigtigt for mig at bevare en høj grad af professionalisme i min praksis, samtidig med, at jeg dog ikke går på kompromis med mit nærvær og den menneskelige varme, som er en forudsætning for at opbygge en givende relation.

Få hjælpen i psykolog samtaler i Odense

På forskellige tidspunkter i livet kan vi alle opleve at stå i noget, som er svært at tackle. I dette tilfælde vil terapi og psykologsamtaler formentlig være noget, som du bør overveje. Samtaleterapi vil nemlig kunne være en god hjælp til, at du på sigt vil kunne få talt ud om det, som er svært.
De tanker og udfordringer, som du oplever, er der håb for at kunne arbejde med og forbedre. Det handler ikke om, at tankerne blot skal smides væk eller fortrænges – det handler derimod om, at opbygge sundere og mere konstruktive mentale vaner. Dette kan samtaleterapi hjælpe dig med. I terapien arbejder vi med at skabe forandring i dit liv, samtidig med du er et sted, hvor du er i rolige og trygge omgivelser.

Den kognitive adfærdsterapi

Det, som er det primære omdrejningspunkt i behandlingen, er de udfordringer, som du oplever lige her og nu. Du vil blive sat i forbindelse med redskaber, som du kan bruge til at forstå dig selv bedre. Du bliver på denne måde gradvis klogere på, hvad indholdet af dine tanker er, hvad du føler og hvordan dette kan påvirke din adfærd, så du i sidste ende kan forandre dit liv, til at du kan håndtere udfordringerne mere effektivt.
Hjernen har en tendens til at tænke de samme tanker mange gange – tanker er vaner og ønsker du en forandring, er det nødvendigt at arbejde med at skabe nye vaner. Hvis man bliver bevidst om dette, så man kan begynde at hjælpe sine tankemønstre på vej, og erstatte dem med noget, som vil være mere gavnligt og konstruktivt.

Hvad kan psykolog samtaler i Odense hjælpe dig med?

Der er en række problematikker, som du vil kunne få hjælp til at håndtere i min klinik. Det gælder blandt andet angst af forskellig art samt mild til moderat depression. Selvværd og selvtillid har mange udfordringer med, ligesom du kan være ramt af sorg og vanskeligheder i nye livsovergange.
Det er ikke altid tilfældet, at de tanker man står med, er noget, som man selv kan få til at give mening. Derfor kan det være yderst relevant netop at få den hjælp, som vil øge forståelsen af, hvad det er lige præcis du oplever.

De evidensbaserede metoder virker

I min terapeutiske praksis tager jeg afsæt i evidensbaserede metoder, herunder især den kognitive adfærdsterapi. Den bliver ofte betegnet som KAT. Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest anvendte fremgangsmåder, som benyttes, hvis der er tale om psykiske udfordringer som angstlidelser eller depression.

I alle tilfælde er det dog også vigtigt at huske, at terapien skal tilpasses den enkelte klient. Når der er tale om terapi og at få den enkelte person tilbage på rette køl, så skal det altså være den rette tilpassede metode til hver enkelt. Min tilgang er eklektisk, hvilket betyder at jeg anerkender, at forskellige mennesker har forskellige behov. I samtalerne vil vi i fællesskab finde frem til den rigtige tilgang til netop dine problematikker. Dette er et samarbejde mellem mig som psykolog og dig som klient.

Er du klar til at skabe forandring i dit liv?

Kontakt mig i dag for psykolog samtaler i Odense, så vi sammen kan lægge en plan for dit forløb.
Jeg har oftest tid allerede inden for 1-3 uger.

samtaler psykolog odense

Foretrækker du
online terapi?

Et alternativ i en travl hverdag

Har du svært ved at planlægge at komme ud af døren til psykolog samtaler i Odense, eller bor du langt væk og har ingen transportmuligheder?

Så er online terapi en god mulighed for dig. Klik herunder for at læse mere om, hvad online terapi kan og hvad jeg tilbyder.